Lineaire hypotheek: elke maand dalende hypotheeklasten

De lineaire hypotheek wordt sinds 1 januari 2013 veel afgesloten. Waarom? Een startende huizenkoper kan sinds deze datum namelijk alleen zijn hypotheekrente aftrekken, als hij een lineaire of annuïtaire hypotheek heeft afgesloten. En van dit belangrijke fiscale voordeel willen veel startende huizenbezitters natuurlijk meeprofiteren.

Voor 1 januari 2013 gold de hypotheekrenteaftrek voor alle soorten hypotheken. Vooral de bezitters van een aflossingsvrije hypotheek bleven zo structureel met een hoge huizenschuld – en dus elk jaar hoge aftrekbare rentelasten – zitten, hetgeen de schatkist veel geld kostte. Dat heeft de Nederlandse regering doen besluiten om de regels omtrent de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan te passen.

Lineaire_hypotheek_Hypotheekrente_omlaag_lagere_hypotheeklasten_Alkmaar_Breda_Houten_Noordwijk_470x194Lineaire hypotheek lost recht evenredig af

Lineair betekent ‘recht evenredig’. Dat betekent dat uw de hypotheek gedurende de looptijd elke maand een recht evenredig gedeelte van de totale hypotheeksom aflost. Daardoor neemt elke maand de totale schuld een klein gedeelte af. Naast de aflossing betaalt u ook elke maand rente over de hypotheekschuld van dat moment. Omdat de totale schuld met elke periodieke aflossing afneemt, zullen de rentelasten elke maand recht evenredig dalen. Daardoor betaalt u tijdens het begin van de lineaire hypotheek de hoogste lasten en nemen deze elke maand recht evenredig af.

Voorbeeld lineaire hypotheek

Stel u start met een hypotheekschuld van 180.000 euro en de lineaire hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar (360 maanden). Dan betaalt u elke maand 180.000 / 360 = 500 euro aflossing. Zo zal de totale hypotheeksom na exact 360 maanden helemaal zijn afgelost.

Naast de aflossing betaalt u elke maand rente over de hypotheeksom die op dat moment nog uitstaat. Bij maand 1 betaalt u de voor u geldende hypotheekrente over het totale hypotheekbedrag van in dit geval 180.000 euro. In de 360ste en laatste maand van de looptijd hoeft u nog maar over de laatste aflossing van 500 euro rente te betalen.
Deze hypotheekrentelasten mag u jaarlijks tijdens uw belastingaangifte opvoeren als aftrekposten. Bij een lineaire hypotheek betaalt u in het begin de meeste rente, dus zult u in het begin ook een hogere aftrekpost bij uw belastingaangifte hebben.

Voordelen lineaire hypotheek

  • u heeft als starter op de huizenmarkt recht op hypotheekrenteaftrek
  • u weet zeker dat u aan het eind van de looptijd van de hypotheek de totale hypotheekschuld heeft afgelost
  • de hypothecaire maandlasten nemen elke maand af
  • omdat u elke maand recht evenredig aflost en uw rentelasten dus ook elke maand dalen, is de lineaire hypotheek over de gehele looptijd genomen goedkoper dan de annuïtaire hypotheek

Nadelen lineaire hypotheek

  • omdat u periodiek een deel van de totale hypotheeksom aflost, zult u gedurende de totale hypotheeklooptijd minder hypotheekrenteaftrek hebben dan bij andere hypotheekvormen
  • een lineaire hypotheek is in het begin van de totale looptijd relatief duur ten opzichte van andere hypotheekvormen zoals de annuïtaire hypotheek

Contact

Wilt u weten of de lineaire hypotheek voor u de optimale hypotheekvorm is? Of wilt u een lineaire hypotheek afsluiten? Neem dan contact met ons op. Dan zal één van Hypotheekrenteomlaag-medewerkers u adviseren over de mogelijkheden die voor u het voordeligst zijn. Dit aanbod is geheel vrijblijvend. Hier zijn voor u dus geen kosten aan verbonden. Neem snel contact met ons op. Het juiste advies kan u over de gehele looptijd namelijk vele tienduizenden euro’s besparen!